بحران آب در ایران یکی از بزرگترین مشکلاتی می باشد که در سالهای اخیر تمام جوانب زندگی و صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. دلایل زیادی برای رخ دادن این بحران وجود دارد که برخی به شرایط آب و هوایی و اقلیمی مرتبط بوده و برخی به دلیل سو مدیریت در این حوزه می باشد. در ادامه این مقاله به مشکل کمبود آب در ایران و راهکارهایی برای مدیریت آب اشاره خواهیم داشت.

بحران آب در ایران و راهکارهایی برای مدیریت آب