مشخصات پروژه

نام پروژه: پارک آبی سرزمین موجهای خروشان مشهد

محل پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

زمان اجرای پروژه: –

کارفرما: –

گالری تصاویر پروژه: