از انواع پمپ صنعتی برای افزایش فشار آب و انتقال آن از یک نقطه‌به‌نقطه‌ای دیگر استفاده می‌شود. پمپ‌های آب مدرن در سرتاسر جهان برای تأمین آب مصارف شهری، صنعتی، کشاورزی و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از این پمپ‌ها برای انتقال فاضلاب در تصفیه‌خانه‌ها و به‌طورکلی جابه‌جایی سیال‌ها نیز استفاده می‌شود.

پمپ‌های آب مدرن اغلب توسط جریان الکتریکی به حرکت درمی‌آیند، اما منابع انرژی دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، مثلاً موتورهای دیزلی یا بنزینی. در برخی مناطق دورافتاده، مانند مناطق کویری، ممکن است از پنل های خورشیدی برای تأمین برق پمپ‌های الکتریکی کوچک استفاده شود.

انواع پمپ صنعتی و کاربرد آن ها در صنعت