مشخصات پروژه

نام پروژه: فرآب

محل پروژه: خراسان رضوی – شهر …

زمان اجرای پروژه: تابستان ۱۳۹۰

کارفرما: شرکت فرآب

گالری تصاویر پروژه: