مشخصات پروژه

نام پروژه: فولاد مبارکه

محل پروژه: استان اصفهان

زمان اجرای پروژه:

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

گالری تصاویر پروژه: